Διάλεκτος: Μπανιώτικα

Μπανιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Σχόλια:

Διάλεκτος απο την περιοχή Μπάνα της Μαύρης Θάλασσας.
Παράλια Ανατολικής Ρωμυλίας.
Σήμερα η διάλεκτος συναντάται στο Κίτρος Πιερίας.