Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: Πρίτσος

Πρίτσος

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Μετάφραση

Αρσενικό κατσίκι/ Τράγος