Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: Μαρκέσαι

Μαρκέσαι

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Μετάφραση

Μασάς ολη την ώρα