Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Τιβικέλης

Τιβικέλης

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ανόητος/χαζός/βλάκας