Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Τσαϊράκια

Τσαϊράκια

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βοσκοτόπια