Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Φκαλίδια

Φκαλίδια

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Σκουπίδια