Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Γκούγκουρα

Γκούγκουρα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Έντερα