Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Γκζούπ

Γκζούπ

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Στομάχι κότας