Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: Κακάβι.

Κακάβι.

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Επεξήγηση

Τσίγγινο δοχείο μεταφροάς νερού