Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: σ`ακάτ

σ`ακάτ

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Μετάφραση

προς τα κάτω