Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: Αμπατή

Αμπατή

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Μετάφραση

Πόρτα του αυλόγυρου