Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: Γιούρτ

Γιούρτ

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Μετάφραση

Οικόπεδο