Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: Ορτιά.

Ορτιά.

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Μετάφραση

Άλλα ντάλον

Επεξήγηση

Δεν έχεις άκρη.../ Άλλα ντάλον. πχ. Αυτός δεν έχει ορτιά