Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Ορτιά

Ορτιά

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Άλλα ντάλον

Επεξήγηση

Δεν έχεις άκρη.../ Άλλα ντάλον. πχ. Αυτός δεν έχει ορτιά