Διάλεκτος: Μαριουπολίτικα - Λέξη: φήνουμ γεία

φήνουμ γεία

Διάλεκτος: Μαριουπολίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται: Νοτιο-ανατολικά της Ουκρανίας στην πόλη Μαριούπολη και γύρω ελληνόφωνα χωριά

Επεξήγηση

Αφήνω γειά,μόνο στον αποχαιρετισμό