Διάλεκτος: Μαριουπολίτικα

Μαριουπολίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Πόντος

Τόπος που μιλείται: Νοτιο-ανατολικά της Ουκρανίας στην πόλη Μαριούπολη και γύρω ελληνόφωνα χωριά

Λέξεις

Ψ