Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μαστραπάς

μαστραπάς

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

παραδοσιακό ποτήρι με χερούλι από αλουμίνιο