Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: κρίνα

κρίνα

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

δοχείο για καφέ και ζάχαρη