Διάλεκτος: Αδαμιώτικα

Αδαμιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Λέξεις