Διάλεκτος: Αδαμιώτικα

Αδαμιώτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Λέξεις