Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κιρπίτσι

κιρπίτσι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πλίνθος