Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Ταμαμι

Ταμαμι

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

Αλήθεια

Επεξήγηση

Στην Θεσσαλονίκη λέγεται- τσαντες