Διάλεκτος: τσιγγάνικα

τσιγγάνικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα