Διάλεκτος: τσιγγάνικα

τσιγγάνικα

Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα