Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Ην μαγκαφ!

Ην μαγκαφ!

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

Δεν θέλω