Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Μαγκαφ τε ντικχαφ τουτ!

Μαγκαφ τε ντικχαφ τουτ!

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

Θέλω να σε δω!