Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ανήλα

ανήλα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ταλαιπωρία