Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα

Δεσκατιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Σχόλια: Ιδιαίτερη γλώσαα με στοιχεία από την περιοχή της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, επηρεασμήνη και από την παρουσία των Τούρκων, αλλά και τη στενή σχέση των κατοίκων της περιοχής με τους διερχόμενους βλάχους και Σαρακαταναίους .

Λέξεις

Α

Γ