Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζνήχους

ζνήχους

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

σβέρκος