Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Παρές

Παρές

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

Λεφτά