Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Καά

Καά

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

Αυτος

Επεξήγηση

Αυτος