Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Μαγκάφ τουτ

Μαγκάφ τουτ

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Επεξήγηση

Σε θέλω/Σ`αγαπάω