Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Τσοορού

Τσοορού

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

Κοπέλα/Τσιγγάνα

Επεξήγηση

Το λέμε σε μια τσιγγανα..π.χ εισαι τσοορού!?