Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: η σκίζα

η σκίζα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

σχιστό ξύλο -μέρος φράχτη