Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: η μπάμπου

η μπάμπου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

η γιαγιά