Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ειν` τραπέτσι

ειν` τραπέτσι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

πολύ ξινό