Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκαρλάπας

γκαρλάπας

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

χοντροκέφαλος