Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αρμάν`

αρμάν`

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ρουμάνι

Επεξήγηση

ανοιχτό μέρος σε δασώδη περιοχή