Διάλεκτος: Μεγαρίτικα - Λέξη: Μελεούνι

Μελεούνι

Διάλεκτος: Μεγαρίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Μέγαρα

Μετάφραση

Πολύ (κυρίως για μετρήσιμα)

Επεξήγηση

(<μιλιούνι) Χρησιμοποιείται είτε ως επίρρημα (πχ Είχε μελεούνι κόσμο) είτε ως ουσιαστικό αλλά με την ίδια χρήση (πχ Είχε ένα μελεούνι κόσμο)