Διάλεκτος: Μεγαρίτικα

Μεγαρίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: Μέγαρα

Σχόλια: Νησίδα διατήρησης της ελληνικής γλώσσας στην περιοχή κατά το μεσαίωνα.Τσιτακισμός, ασυναίρετες χρήσεις και επιρροές από ιταλική και τουρκική.Η αρβανίτικη επιρροή είναι μάλλον ανύπαρκτη.Διαθέτει πολλά κοινά με τα γκρίκο των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας.