Διάλεκτος: Μεγαρίτικα - Λέξη: Στσάθι

Στσάθι

Διάλεκτος: Μεγαρίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Μέγαρα

Μετάφραση

Πίλος, καπέλο

Επεξήγηση

<σκιάδιο.