Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: βατσ`νιά

βατσ`νιά

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

χαμηλό δέντρο γεμάτο αγκάθια