Διάλεκτος: Επανομίτικα

Επανομίτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Λέξεις

A-Z

Γ

Κ