Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: αστουχώ

αστουχώ

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

ξεχνώ

Επεξήγηση

Α, μωρ Κατίνα αστόησα να έρτω...