Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα - Λέξη: μουραπάς

μουραπάς

Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Ηπειρωτική Ελλάδα

Μετάφραση

διηγούμενη ιστορία