Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα

Σαρακατσαναίικα

Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: Ηπειρωτική Ελλάδα

Λέξεις