Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα

Σαρακατσαναίικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Ηπειρωτική Ελλάδα

Λέξεις