Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: γρούσπα

γρούσπα

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

κοιλότητα του εδάφους