Διάλεκτος: Κουμιώτικα

Κουμιώτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Λέξεις