Διάλεκτος: Κουμιώτικα

Κουμιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Λέξεις