Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: ταμπάνια

ταμπάνια

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Επεξήγηση

ξύλα που στηρίζουν το πάτωμα