Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: απόστους

απόστους

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

απάγγειο, μέρος που δεν φυσάει

Επεξήγηση

ε, φκιάσε απόστου γιατί φσάει πολύ