Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: σφουγγίζου

σφουγγίζου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

σκουπίζω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

σφουγγίζου τσ μίξις

σκουπίζω τις μίξες