Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκαβάνα

γκαβάνα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

αυτός που δεν βλέπει